ด่านศุลกากรบ้านประกอบ
Banprakob Customs House
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เขตศุลกากร 

เขตรับผิดชอบของด่านศุลกากรบ้านประกอบ
 • อำเภอนาทวีและอำภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
 • แนวเขตติดต่อระหว่างประเทศไทย -มาเลเซีย 60.6 กม.(BP 28A ถึง BP 39)
 • อำเภอนาทวี 24.6 กม. (BP 28A ถึง BP 33)
 • อำเภอสะบ้าย้อย 36.0 กม. (BP 33 ถึง BP 39)

การดำเนินงานของด่านศุลกากรบ้านประกอบ สินค้าที่มาปฏิบัติพิธีการที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบ มีสินค้าหลักในการนำเข้า-ส่งออก ดังนี้
สินค้านำเข้า
 • พืชผลทางการเกษตร จำพวกกระเทียม หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง
 • ของใช้ในบ้านเรือน เมื้อผ้าเก่าใช้แล้ว

สินค้าขาออก
 • ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มะม่วง ฝรั่ง ลำใย
 • น้ำยางพารา
 • สัตว์น้ำ เช่น กุ้งสด ปลาสด
 • เนื้อไก่แช่แข็ง
 • ผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่น อุปกรณ์ประกอบรถยนต์,หินเจีย,ผ้า

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบ ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงานพิธีการขาเข้า-ขาออก ตรวจของผู้โดยสาร ควบคุมการบรรทุกขนถ่าย ตรวจชั่ง ตลอดจนการตรวจปล่อยสินค้าเข้า - ออก ควบคุมให้มีการปฏิบัติพิธีการให้ครบถ้วนถูกต้อง และป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากร 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 มีนาคม 2561 14:15:00
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบ้านประกอบ
3 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7489-0302

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบ้านประกอบ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2017 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ