ทำเนียบนายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1.

นายอำมฤต สวัสดิกุล

เม.ย. 2556 - ก.ค. 2558

2.

นายธนภัทร พงษ์อร่าม

ส.ค. 2558 - ก.พ. 2560

3.

นายศักดิพัฒน์ รุ่งเรือง

ก.พ. 2560 - ม.ค. 2561

4.

นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจารย์

ก.พ. 2561 - ต.ค. 2562

5.

นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ

ม.ค. 2563 - ก.ย. 2563

6.

นายปิติณัช ศรีธรา

ก.ย. 2563 - ม.ค. 2565

7.

นายเผดิมเดช มั่งคั่ง

ม.ค. 2565 - ต.ค. 2565

8.

นางสาวนุชนารถ สินสุวรรณสาร

พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 พฤศจิกายน 2565 12:16:11

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบ้านประกอบ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2017 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ