ด่านศุลกากรบ้านประกอบ
Banprakob Customs House
 

ทำเนียบนายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายอำมฤต  สวัสดิกุล เม.ย. 2556 - ก.ค.2558
2. นายธนภัทร  พงษ์อร่าม ส.ค.  2558 - ก.พ.2560
3. นายศักดิพัฒน์  รุ่งเรือง ก.พ.  2560 - ม.ค.2561
4. นายอาทิตย์   วิสุทธิสมาจาร ก.พ.  2561 - ปัจจุบัน

 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 มีนาคม 2561 14:13:54

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบ้านประกอบ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2017 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ