นายสุทธิศักดิ์ ศรีสมวงศ์
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 64 เข้าชมวันนี้
  • 541 เข้าชมเดือนนี้
  • 40,542 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรบ้านประกอบ หมู่ 3, ตำบล ประกอบ อำเภอ นาทวี สงขลา 90160
หมายเลขโทรศัพท์ (074)890301-2
FAX:(074)890303

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 กรมศุลกากรกับการควบคุมการนำเข้าพืชกระท่อม11 เมษายน 2567 11:46:3114
2 การเร่งรัดการดำเนินการกับคดีคงค้าง1 เมษายน 2567 17:48:2526
3 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้าและผู้ติดตาม ที่เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลา 31 กรกฎาคม 2564 10:11:21136
4 ** มาตรการและวิธีปฏิบัติในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 ของด่านศุลกากรบ้านประกอบ **24 ธันวาคม 2563 13:58:08153
5 **นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร**22 ธันวาคม 2563 16:05:26140
6 เผยแพร่ "ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร มุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล"28 ตุลาคม 2563 18:38:03137
7 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนด้านโลจิสติกส์บริเวณด่านศุลกากรบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา21 มีนาคม 2562 14:23:57252
8 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.256018 มกราคม 2562 14:28:53236
9 โครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ26 เมษายน 2561 14:30:01218
ผลลัพท์ทั้งหมด 9 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบ้านประกอบ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2017 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ