ประวัติด่านศุลกากรบ้านประกอบ

       ด่านศุลกากรบ้านประกอบ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย  ในกรอบความร่วมมือ IMT-GT และกรอบ JDA ซึ่งมีข้อตกลงให้ประเทศไทยพัฒนาด่านศุลกากรบ้านประกอบ และประเทศมาเลเซียพัฒนาด่านศุลกากรดุเรียนบุรง พร้อมกันนี้ประเทศมาเลเซียได้จัดตั้งโครงการ Kota Putra ซึ่งในอนาคตจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมยาง (Rubber City) นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาห์ล และเขตปลอดอากร

             โดยทางฝ่ายมาเลเซียได้ดำเนินก่อสร้างด่านศุลกากรดุเรียนบุรง(DURIAN BURUNG) ภายใต้โครงการ Kota Putra ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านประกอบ  แล้วเสร็จและเปิดทำการในเดือนกันยายน 2551 เป็นต้นมา 

วัตถุประสงค์การก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านประกอบ

               1. เพื่อพัฒนาพื้นที่บ้านประกอบเป็นด่านศุลกากรแห่งใหม่  ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมในด้านการขนส่งสินค้า  เป็นการพัฒนาศักยภาพในการส่งสินค้าของไทย  เนื่องจากเส้นทางจากด่านศุลกากรบ้านประกอบ  สามารถเชื่อมไปยังเมืองอลอสตาร์เมืองหลวงของรัฐเคดาห์ และเชื่อมต่อไปจนถึงท่าเรือปีนังได้ 

             2. เพื่อเพิ่มช่องทางการนำเข้า-ส่งออก ช่วยระบายความแออัดจากด่านศุลกากรสะเดา ซึ่งมีปริมาณรถยนต์ สินค้า และผู้สัญจรระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก

             3. เป็นการเตรียมการรองรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่จะขยายปริมาณมากขึ้น  รวมทั้งการเปิดตลาดสินค้าขึ้นมาใหม่  เช่น การขนส่งสินค้าวัตถุดิบอาหารทะเลจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคต่างๆ ของโลก

             4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีอาชีพและรายได้ที่สูงขึ้น

             5. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ โดยเป็นการเพิ่มเส้นทางการเดินทางระหว่างประเทศไทย-มาเลเซียอีกเส้นทางหนึ่ง  ซึ่งคาดการณ์ว่าเมื่อการก่อสร้างถนน 4 ช่องทางแล้วเสร็จ ปริมาณนักท่อง เที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาของเส้นทางคมนาคม

             6. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้าน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

             7. เพื่อให้เกิดศูนย์การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน  และสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ 

             8. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้มีความเข้มแข็งในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งสร้างความเจริญให้แก่พื้นที่

             ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2553 เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้มีการออกกฎกระทรวง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 26   ลงวันที่ 21 เมษายน 2553  กำหนด ที่ ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และจัดตั้งด่านศุลกากรบ้านประกอบ ทั้งนี้ด่านศุลกากรบ้านประกอบและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน ณ จุดผ่านแดนนับตั้งแต่มีการประกาศเปิดจุดผ่านแดนเป็นต้นมา

             จุดที่ตั้งด่านศุลกากรบ้านประกอบ ตั้งอยู่บริเวณหลักเขตพรมแดนไทย-มาเลเซีย หลักที่ 31 (BP31) หมู่ 3 บ้านประกอบออก ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ตรงข้ามบ้านดุเรียนบุรง ตำบลปาดังเซอไน อำเภอปาดังเตอรับ รัฐเคดาห์ บริเวณที่ตั้งโครงการพัฒนาด่านพรมแดน ภายใต้โครงการ Kota Putra ของมาเลเซีย  

 

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 มีนาคม 2563 13:35:22
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบ้านประกอบ
3 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7489-0302

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบ้านประกอบ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2017 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ