โครงสร้าง/อัตรากำลัง

 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 22 กันยายน 2564 15:32:09
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบ้านประกอบ
3 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7489-0302