ด่านศุลกากรบ้านประกอบ
Banprakob Customs House
 

ประวัติด่านศุลกากรบ้านประกอบ

       ด่านศุลกากรบ้านประกอบ  เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย  ในกรอบความร่วมมือ IMT-GT และกรอบ  JDA  ซึ่งมีข้อ   ตกลงให้ประเทศไทยพัฒนาด่านศุลกากรบ้านประกอบ  และประเทศมาเลเซียพัฒนาด่านศุลกากรดุเรียนบุรง  พร้อมกันนี้ประเทศมาเลเซียได้จัดตั้งโครงการ Kota Putra ซึ่งในอนาคตจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมยาง (Rubber City) นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาห์ล  และเขตปลอดอากร

             โดยทางฝ่ายมาเลเซียได้ดำเนินก่อสร้างด่านศุลกากรดุเรียนบุรง(DURIAN BURUNG)  ภายใต้โครงการ Kota Putra ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านประกอบ  แล้วเสร็จและเปิดทำการในเดือนกันยายน 2551 เป็นต้นมา 

วัตถุประสงค์การก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านประกอบ

               1. เพื่อพัฒนาพื้นที่บ้านประกอบเป็นด่านศุลกากรแห่งใหม่  ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมในด้านการขนส่งสินค้า  เป็นการพัฒนาศักยภาพในการส่งสินค้าของไทย  เนื่องจากเส้นทางจากด่านศุลกากรบ้านประกอบ  สามารถเชื่อมไปยังเมืองอลอสตาร์เมืองหลวงของรัฐเคดาห์  และเชื่อมต่อไปจนถึงท่าเรือปีนังได้ 

             2. เพื่อเพิ่มช่องทางการนำเข้า-ส่งออก  ช่วยระบายความแออัดจากด่านศุลกากรสะเดา  ซึ่งมีปริมาณรถยนต์ สินค้า และผู้สัญจรระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก

             3. เป็นการเตรียมการรองรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่จะขยายปริมาณมากขึ้น  รวมทั้งการเปิดตลาดสินค้าขึ้นมาใหม่  เช่น การขนส่งสินค้าวัตถุดิบอาหารทะเลจากจังหวัดชายแดนภาคใต้  ไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคต่างๆ ของโลก

             4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีอาชีพและรายได้ที่สูงขึ้น

             5. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่  โดยเป็นการเพิ่มเส้นทางการเดินทางระหว่างประเทศไทย-มาเลเซียอีกเส้นทางหนึ่ง  ซึ่งคาดการณ์ว่าเมื่อการก่อสร้างถนน 4 ช่องทางแล้วเสร็จ  ปริมาณนักท่อง เที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาของเส้นทางคมนาคม

             6. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้าน  เพื่อให้เกิดการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

             7. เพื่อให้เกิดศูนย์การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน  และสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ 

             8. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้มีความเข้มแข็งในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง   พร้อมทั้งสร้างความเจริญให้แก่พื้นที่

             ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  กำหนดให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2553 เป็นต้นไป  พร้อมทั้งได้มีการออกกฎกระทรวง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 26   ลงวันที่ 21 เมษายน 2553  กำหนด  ที่ ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และจัดตั้งด่านศุลกากรบ้านประกอบ   ทั้งนี้ด่านศุลกากรบ้านประกอบและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน ณ จุดผ่านแดนนับตั้งแต่มีการประกาศเปิดจุดผ่านแดนเป็นต้นมา

             จุดที่ตั้งด่านศุลกากรบ้านประกอบ  ตั้งอยู่บริเวณหลักเขตพรมแดนไทย-มาเลเซีย หลักที่ 31 (BP31) หมู่ 3  บ้านประกอบออก ตำบลประกอบ  อำเภอ    นาทวี จังหวัดสงขลา  ตรงข้ามบ้านดุเรียนบุรง ตำบลปาดังเซอไน อำเภอปาดังเตอรับ  รัฐเคดาห์  บริเวณที่ตั้งโครงการพัฒนาด่านพรมแดน ภายใต้โครงการ Kota Putra ของมาเลเซีย  

 

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 มีนาคม 2561 09:51:24
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบ้านประกอบ
3 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7489-0302

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบ้านประกอบ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2017 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ